Промоцијата на Тим Кук е најлошата одлука на Стив Џобс