Што и да е, само немој да го викате проширување на ЕУ