Не можеш да ја спасуваш планетата заебувајќи ги сиромашните