Австралија го загади воздухот повеќе од 100 држави