Мал Шенген е подмирување на двата најголеми национализми во овој регион