Нова песна за татковината, за првачиња или понављачи