Безготовинска Шведска побара од Швеѓани да прават резерви од кеш