Карлин и македонскиот

Која е „мајка Јана“, и зошто тиквите се шарени?