Личен банкрот како единствен излез од должничкото ропство