Психологија на фанатизмот: бранот самоубиствата во Германија во 1945