Во драматична завршница Еуро Табак поуспешни од Македонски Телеком