Алкалоид и С.Ц. Борис Трајковски ги поделија бодовите