Зошто Западот стално го куди Истокот, па макар и преку фудбал