Игра за Кливленд и Турција, а Македонија од уста не ја вади