Следен предизвик: Да ја вратите и буквата "Т" (дополнување: и "Н")