За Вардар – Бордо се бегаше од седми час по ликовно