Во Мексико судија 8 минути гледал ВАР, не можел да се одлучи