Уште еден ненормален гол со ножички, овојпат од Аргентина