Некоја жица ставиле монтажериве, нема друго објаснување