Кој губи има право да го бутне детето за топки преку реклама