Како тоа топката влезе во гол, а ВАР вика не е гол?