Кај биле фудбалерите на лидерот во Бундес кога тој се основал