Гол машината со која никој не може последниве 7 години во Англија