Прустовиот прашалник на Неле Карајлиќ

Најдобро е да си глуп и убав