Прустов прашалник

Омилениот збор на Роберт де Ниро