Фотографот кој случајно стана дел од прославата на Хрватите