Не мора ни тогаш, ќе смислат нашиве зошто е така подобро за прогресот