Без дозвола за градба завршува изградбата на џамијата во Охрид