Денес не ни купувајте ружи, гушнете нè

Живееме во криза на допирот