Вистинската црна јама во споредба со тоа како ја замислуваа уметниците