Вештачка интелигенција тренирана на стари научни статии дојде до откритија кои луѓето ги промашиле