Првиот речник објавен во Австралија бил посветен на сленгот на криминалците