#антропологија

Прва биографија на славниот Леви-Строс на 900 страници