Претставата со над 500 ликови која требало да се игра на Марс