Посетител на музеј успеал да отвори мистериозен сеф