Пчелите можат да разликуваат различни уметнички стилови (за разлика од некои луѓе)