Нова изложба

Отпор и писоари: тајната историја на париските јавни тоалети