Оригиналната приказна за Дамбо најпрвин била замислена како книга на „скролање“