„Охрид експрес“ или возот кој ќе беше подобро никогаш да не забрза