Невреме, молњи, суша, кал: природните појави и книжевноста