Добар совет за празнициве

Не им подарувајте книги (со сила) на луѓе што не читаат