Најновата симфонија на Глас посветена на Боуви е дело на „арогантен композитор од високото добро утро“?