Професорката на Бернштајн, Глас, Пјацола

Надја Буланже, или највлијателниот педагог по Сократ