Бертранд Расел поручуе

На луѓето кои ќе ја дочекаат новата 2959