Историја на еден (заебан) концепт

Кој прв го употребил зборот „факт“?