Нова книга за еден стар парадокс

Како да се трудиш без да се трудиш?