Jапонската писателка инспирирана од дневникот на Ана Франк