Изложба: 3000 фотографии на 76000 деца од основни училишта во Лондон