Уметнички проект: школски фотографии на сите третоодделенци во Лондон