За зајакнување на волјата на оние кои се на хроно (и на оние кои е крајно време да бидат)

Горчливата приказна за шеќерот